Butiken

SCANDCHOCO LOVES ECO

Läs mer om hur vi arbetar med ekologiska produkter och hållbarhet

Vi på ScandChoco arbetar ständigt med att hitta nya intressanta produkter på marknaden som sticker ut och som är vänliga mot både människor, djur och miljö. Vi drar oss från att arbeta med produkter som inte producerats socialt hållbart eller hållbart för miljön. ScandChoco AB uppfyller kraven och har EU ekologiskt certifikat.

Produkter märkta med EU Ekologiskt innebär att livsmedlet odlats utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer. I ett EU Ekologiskt jordbruk används ekologiskt utsäde och växtföljden varieras. Djur ska i första hand äta ekologiskt foder och ha möjlighet till utevistelse. Den som köper EU Ekologisk mat i butiken ska känna sig säker på att maten svarar mot de krav som reglerna, EG-förordningen, ställer. I förordningen står det hur produktionen ska gå till, hur produkterna ska märkas samt hur kontrollen ska ske. För att få sälja EU ekologiska produkter krävs att man är kontrollerad och certifierad av ett kontrollorgan. 

ScandChoco AB uppfyller kraven och har EU ekologiskt certifikat.

Läs mer om innebörden av IP livsmedel nedan 

https://hscertifiering.se/ip-l...